^

> OFERTES ESTUDIANTS

8 juny 2021
Ets estudiant i busques un habitatge de lloguer a Girona?

 

 

Estudiants i habitatges de lloguer : consells a tenir en compte Girona: ciutat universitària!

Sou molts els estudiants que llogueu habitatges per viure mentre curseu els vostres estudis universitaris. Aquí trobareu un seguit de consells a tenir en compte per facilitar-vos la tasca de trobar pis!

1.-En cas de dubte respecte del contingut del contracte quines lleis hem de consultar? Per quines lleis venen regulats els contractes d´arrendament?

Els contractes d´arrendament están regulats per l´anomenada LLei d´Arrendaments Urbans 29/1994, en el seu defecte per la voluntat de les parts I SUPLETORIAMENT PEL CODI CIVIL.

2.-Respecte del REDACTAT del contracte que hem de tenir en compte?

Que tot el redactat ha de ser SENZILL, CONCÍS i no ha de fer referència a ARTICLES DESCONEGUTS (OBLIGACIÓ DE FACILITAR EL TEXT LEGAL) en ser no coneixedors de la materia. PREGUNTEU tot el que no entengueu.

3.-Quins són els HONORARIS que es paguen quan es formalitza el lloguer d´un habitatge o un lloguer de temporada?

Honoraris de contractació habitatge (contracte d´un mínim de 5 anys si el propietari és persona física i 7 anys si és persona jurídica): 1r mes, 1mes de fiança obligatori i 1 mes d´honoraris de contractació (honoraris de contractació a pagar pel llogater si el propietari és persona física i pel propietari si aquest és persona jurídica).

Honoraris contractació temporada (per mesos): 1r mes, 2 mesos fiança obligatoria, 1 mes honoraris de contractació.

S´ha de preveure també la despesa de l´impost de transmissions patrimonials, que ha de pagar el llogater (exemple d´import: habitatge 500.-euros renda, 3 anys de lloguer. Import del impost: 54.-euros)

4.-Qué és important respecte de la questió d´AVALADORS?

Segurament demanaran que hi hagi un avalador. Normalment solen avalar els pares. Per no tenir problemes aconsellem un avalador per cadascun dels estudiants.

5.-CAL OBRIR UN COMPTE CORRENT per fer el pagament del lloguer i les despeses de subministres?

Caldrà obrir un compte a nom de tots els estudiants per poder domiciliar els pagaments del lloguer i dels consums.

6.-Que cal tenir en compte respecte del TITULAR DEL CONTRACTE?

En cas de demanar beques i no sigueu el titular del contracte (normalment s´aconsella un sol titular) demanar un certificat o que us incloguin com a convivents del titular.

7.-També és sabut que, a vegades, aquests pisos d´estudiants, causen MOLÈSTIES ALS VEÏNS.

Pregunteu si la Comunitat de Propietaris te estatuts o normes de règim intern que us puguin afectar. Cal donar una ullada a les ordenances de convivencia ciutadana i civilitat (sorolls, neteja, convivencia) i respectar-les.

8.-Es poden incloure PENALITZACIONS per incompliment del termini?

Si. És important comprovar si hi ha alguna penalització per incompliment del termini del contracte. En lloguer d´habitatge hi han 6 mesos obligatoris i també hi pot haver una clàusula d´indemnització pel propietari per incompliment del termini.

9.-Neteja i inventari.

Cal posar especial atenció a l´estat de NETEJA del pis i del seu inventari (comprobar estat dels mobles, portes, finestres, aixetes, interruptors). Demanar INVENTARI DETALLAT , si pot ser FOTOGRAFIC I DESCRIPTIU millor.

ALTRES CONSELLS

-Provar el funcionament de la calefacció encara que sigui a l´estiu (si no es comprova potser que fins els mesos d´hivern no pogueu detectar mal funcionament).

-Si voleu modificar el contracte segurament caldrà pagar uns honoraris.

-Comprovar les LECTURES dels comptadors en signar el contracte i en fer la rescissió. COMPROVAR DURANT VIGÈNCIA LES LECTURES PER DETECTAR MALS FUNCIONAMENTS DELS COMPTADORS.

-Demaneu còpia del certificat energètic ja que us pot indicar si els consums de llum i gas seran elevats. Demanar còpia de la cèdula d´habitabilitat.

-Els estudiants que busquin pis a partir del mes de MAIG que preguntin condicions de contractació per tal de poder RESERVAR (normalment s´entra al pis el mes de SETEMBRE, en iniciar el curs).

-ESTUDIAR la zona on es troba l´habitatge (facilitat de transports fins a la universitat, supermercats, serveis,…).

-Deixar constancia del número de JOCS DE CLAUS rebuts. Normalment en pisos per estudiants s´entrega un joc de claus per habitació.

 

 

Desitgem que aquests consells us hagin estatd´utilitat i... molta sort en els vostres estudis!

> Demanar més informació