Menú

18 març Obres a l’interior de l’habitatge

OBRES A L´INTERIOR DE L´HABITATGE. ASPECTES IMPORTANTS A TENIR EN COMPTE.

ABANS D´INICIAR UNA OBRA A L´INTERIOR/EXTERIOR DEL NOSTRE HABITATGE CAL TENIR PRESENT DIFERENTS ASPECTES RELACIONATS AMB: TIPUS D´OBRES QUE ES VOLEN EXECUTAR, SI L´HABITATGE PERTANY A UNA  COMUNITAT DE PROPIETARIS, LA NORMATIVA URBANÍSTICA DEL MUNICIPI ON ESTIGUI SITUAT, LES  LLICÈNCIES I PERMISOS QUE CAL DEMANAR i TAMBÉ LA LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.

1.-Quin són els punts fonamentals a tenir en compte quan volem realitzar obres al nostre habitatge?

Primer cal tenir clar el tipus d´obres que desitgem realitzar: si aquestes obres afecten només a distribució (elements no resistents) o afecten a elements estructurals, a la configuració externa (façana, pati de llum, caixa d´escala), o si aquestes obres es realitzen en alçada o a peu pla.

Aquestes un punt important tant pel tipus de permís d´obres a demanar, pel tipus de tècnic que hi haurà d´intervenir o per si cal demanar autorització a la Comunitat de Propietaris en casos d´edificis amb Escriptura de divisió horitzontal i diferents propietaris.

2.-Per exemple, si vivim en un edifici d´habitatges i volem modificar l´estructura, reformar la instal·lació d´aigua o volem tancar un balcó, quines passes hem de seguir?

1.- Llegir l´escriptura de divisió horitzontal o consultar al seu Administrador de Finques. (normes de comunitat, elements comuns, si hi ha precedents a la Comunitat).

2.-Demanar, si escau, autorització a la Comunitat de Propietaris (croquis o fotomuntatge del que es vol realitzar i opcions en cas que n´hi hagi més d´una).

3.-Consultar a l´Ajuntament si l´obra a executar és permesa a la Normativa Urbanística Municipal, si es necessari projecte i/o tècnic director de les obres i si amb un comunicat previ és suficient o si cal demanar una llicència d´obres.

3.- Cal demanar llicència d´obres per a qualsevol obra que realitzem?

En termes generals hem de dir que sí, però com hi ha molta varietat de possibles obres a executar, aconsello entrar a la web de l´Ajuntament de Girona i llegir la relació de treballs sotmesos a petició de llicència:

COMUNICACIÓ PRÈVIA: 10 dies sense resposta vol dir que es poden iniciar les obres. Obres de petita entitat: pintat, reposició teules, pavimentació terrats, reforma de cuina/bany.

plano-y-presupuesto-reforma

OBRES MENORS: Pressupost màxim de 35.000.-euros. No variació composició, volumetria, estructura. No canvi d´ús ni augment del número d´habitatges. Termini resolució: 1 mes. Silenci admin. Positiu.

OBRES MAJORS: actuacions a l´edificació que no son obres menors ni estan subjectes a la comunicació prèvia. Ex.: obra de nova planta, reforç estructural, rehabilitació de façanes, canvi d´ús… Termini resolució: 2 mesos.

Els impresos tipus que cal entrar pel Registre  es poden descarregar a les webs dels Ajuntaments.

4.-Qué passa si trobem algú que realitza una obra sense llicència o com hi ha alguns casos, que ja l´hagi finalitzada?

Una obra executada sense llicència pot ser legalitza ble (si compleix la normativa urbanística) o il·legalitzable (pot comportar fins i tot l’enderroc).

Els serveis d´inspecció municipal poden actuar d´ofici o per una denuncia.

Les obres sempre porten implícit les molèsties als veïns. Com podem evitar-les (o minimitzar-les).

Les principals molèsties que es solen donar són:

Soroll, pols, incompliment d´horaris, ocupació anormal de l´ascensor, embrutir l´escala de l´edifici, obres amb una durada superior al normal…

Es poden minimitzar: avisant amb antelació al veïns amb notes informatives (sorolls), col·locar cortines que limitin l´expansió de la pols, protegir els ascensors amb cartrons o fulloles, pactar amb els veïns d´escala la utilització de l´ascensor quan afecti menys a la resta de veïns.

6.-I si ens trobem afectats directament per aquestes molèsties com hem d´actuar?

1.-Avís verbal/escrit  al propietari (personal o mitjançant la Comunitat de Propietaris).

2.-Comprovació a l´Ajuntament que l´obra disposa de llicència.

3.-En cas que el propietari no en faci cas es pot fer una denuncia a l´Ajuntament (Instància) o altres accions a nivell de Comunitat de Propietaris (acció de cessació)

7.- En cas de Comunitats de propietaris, la Llei de Propietat Horitzontal ens diu quelcom al respecte de les obres privatives?

Si.

Els propietaris poden fer obres de conservació i reforma sempre que no perjudiquin els altres propietaris ni la comunitat i que no disminueixin la solidesa de l´edificació ni alterin la composició o aspecte exterior i s’ha de comunicar prèviament, al President/a o Administrador/a que realitzaran obres.

La Comunitat pot exigir la reposició a l´estat original de l´element alterat sense el seu consentiment (s’entén que la C.P. ha donat el consentiment si l´ocupació és notòria i la C.P. no ha mostrat oposició en termini de 6 anys posteriors a l´acabament de l´obra).

-www-portal-Image-RiesgosLaborales-subproyectos-carpinteriasMetalicas-riesgosLaborales

Que podem dir respecte de les responsabilitats que tenim quan encarreguem una obra a un paleta, lampista, fuster, pintor, etc? Cal tenir en compte la Llei de Prevenció de Riscos laborals?

ANNI.- Sí  sempre hem de tenir en compte la prevenció de riscos laborals.

D’una banda perquè és responsabilitat de tots vetllar per la salut i la integritat dels qui ens envolten i de la nostra i d’una altra banda perquè hi ha circumstàncies en què les responsabilitats econòmiques queden en una frontera indefinida.

Per exemple : un particular encarrega a un lampista que li arregli l’aixeta del bany.

ANNI.- Es tracta d’una pura reparació que no precisa ni plànols ni permís de l’ajuntament ni de ningú. Aquí el que hem de fer és tenir present que no hem d’afavorir mai les accions fraudulentes i per tant hem de contractar la feina a algú que cotitzi a la Seguretat Social.

I si el que demanem és que ens arreglin el bany, que treguin la banyera i ens facin una dutxa?

ANNI.- En aquesta cas, com ja ha dit en David els permisos a l’Ajuntament i el “fairplay” de comunicar als veïns que sentiran sorolls, etc . Es tracta d’una obra menor així que no necessitarem ni estudi bàsic, ni projecte ni coordinador de seguretat, però com intervindrà el paleta, el lampista i el pintor SÍ que els hem de demanar que es coordinin, i que consti per escrit, que com empresa cadascun d’ells compleixi amb la llei de prevenció  i amb la SS.

Si un treballador d’una d’aquestes empreses es fes mal la responsabilitat repercutiria en el particular?

ANNI.- La solució concreta no la  trobaràs escrita enlloc, però d’entrada s’exigiran responsabilitats a les empreses.

I si la comunitat de veïns està arreglant els baixants de l’edifici al mateix temps que un veí està canviant la banyera i necessiten entrar al pis?

ANNI.- Sense cap mena de dubte, coordinació. La Comunitat és una entitat que es mou entre particular i empresa per tant sempre és més responsable que un particular.

Com a consell, millor que els treballadors no coincideixin.

13.-CONSELLS/ OBSERVACIONS:

-Intentar que mai coincideixin en el temps obres particular amb obres que realitzi la Comunitat de Propietaris (hi ha hagut casos de denúncies creuades comunitat-particular, conflictes d´interessos, agilitat de presa de decisions diferent).

-Realitzar un control dels industrials perquè no malmetin elements comunitaris (ascensors, baixants, etc.) i facin una neteja de l´escala cada dia en finalitzar la jornada.

-Que veiem una determinada obra realitzada a un edifici (tancament de balcons, instal·lació d´aire condicionat…) no vol dir que es pugui extrapolar al nostre edifici i també hi sigui permès.

-Que l´Ajuntament atorgui la llicència d´obres no vol dir que la Comunitat n´hagi d´aprovar la autorització (la pot denegar).

annisanchezAmb la col.laboració de ANNI SÁNCHEZ,  Directora de MUTUA ACTIVA GIRONA.activa_logo-1

Si t'ha agradat, comparteix-lo
Administrador Finques Saura
davidsaura@finquesaura.com
No hi ha comentaris

Deixa un comentari

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per a que vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, Faci click a l'enllac per a més informació. r

ACEPTAR