Menú

17 juny ITE I LLIBRE DE L’EDIFICI

Nou decret 67/2015: FOMENT DEL DEURE DE CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I REHABILITACIÓ D´EDIFICIS D´HABITATGES (ite i llibre de l´edifici).

 

Avui parlem d´aquest nou decret que ve a fusionar tot el que fa referència a la Inspecció tècnica de l´Edifici i al Llibre de l´edifici (conjunt de documents que ens donen informació sobre les característiques de l´edifici i doten a la propietat del manual d´ús i manteniment, per allargar la seva vida útil i evitar-ne la degradació).

1.-Perquè aquest nou Decret?

Doncs perquè fins ara era vigent un decret de l´any 2010 (d´inspecció tècnica d´edificis), i s´ha demostrat que ha estat ineficient. Hi ha estudis que demostren que hi ha hagut un grau de compliment d´entre un 10 i un 20% (respecte del total d´edificis que havien de passar la inspecció tècnica d´edificis). Amb aquest Decret es vol impulsar les inspeccions tècniques i la rehabilitació.

Aquest decret deroga el decret del 2010 (ITE) i el de 1992 (que regulava el llibre de l´edifici).

2.-Quin és l´objectiu del primer Decret que no s´ha complert?

Un dels objectius era tenir coneixement de l´estat del parc d´habitatges de Catalunya, però això es contradeia amb l´obligació de presentar a l´Administració els ITE amb qualificació de SENSE DEFICIÈNCIES, AMB DEFICIÈNCIES LLEUS O MOLT GREUS (LES DEFICIÈNCIES GREUS NO ES PRESENTAVEN: CALIA REPARAR-LES I DESPRÉS D´ESMENAR-LES SÍ QUE S´HAVÍEN DE PRESENTAR-AQUÍ RESIDEIX EL PROBLEMA!!!). A la pràctica només arribaven a l´Administració una part dels informes.

Amb el nou Decret l´obligació és que TOTS ELS INFORMES S´HAN DE PRESENTAR A L’ADMINISTRACIÓ.

3.-També hi ha un aspecte nou respecte dels habitatges unifamiliars?

Fins ara els habitatges unifamiliars eren exclosos de l´obligació de passar l´ITE.

A partir de l´entrada en vigor del nou decret (27 DE MAIG DE 2015) les cases unifamiliars també hauran de passar l´ITE segons un calendari d´actuacions escalat en funció de l´antiguitat de la construcció (s´exclouen els habitatges unifamiliars separats més de 1,5m de la via pública o de finques veïnes).

4.-Quin tipus de deficiències fixa aquest nou Decret?

DEFICIÈNCIES MOLT GREUS: risc imminent i generalitzat per a l´estabilitat de l´edifici I seguretat de les persones I béns. REQUEREIX UNA INTERVENCIÓ INMEDIATA.

DEFICIÈNCIES GREUS: risc imminent per a l´estabilitat o la seguretat de determinat elements de l´edifici o greus problemes de SALUBRITAT. Risc per a la seguretat de persones o béns. 1.-mesures cautelars. 2.-execució d´obres.

Per les dues anteriors cal la comunicació INMEDIATA A LA PROPIETAT I AJUNTAMENT i realitzar mesures cautelars!!!!

DEFICIÈNCIES IMPORTANTS: no representen un risc imminent d´estabilitat de l´edifici ni per a la seguretat de les persones, però afecten LA SALUBRITAT I LA FUNCIONALITAT. INTERVENCIÓ CORRECTORA.

DEFICIÈNCIES LLEUS: no incloses als apartats anteriors. TREBALLS DE MANTENIMENT PREVENTIU I/O CORRECTOR.

5.-Quins són els passos a seguir per encarregar l´Informe Tècnic de l´Edifici?

1.-Comprovar l´antiguitat de l´immoble (cadastre, ajuntament, registre).

2-Contactar amb un TÈCNIC (aparellador, arquitecte) i demanar un pressupost per fer l´ITE.

3.-El tècnic visita l´immoble i emet l´INFORME DE LA INSPECCIÓ TÈCNICA DE L´EDIFICI (segons model normalitzat) i l´entrega a la propietat.

4.-Solicitar l´emissió del certificat d’aptitud (a l´Agència Catalana de l´Habitatge o als Ajuntament que assumeixin aquesta tasca).

5.-Si en 3 mesos no tenim resposta: silenci administratiu positiu.

6.-Qualificació “Apte” (no te deficiències o són lleus), “Apte provisional” (deficiències importants), “Apte cautelarment” (deficiències  greus o molt greus amb mesures cautelars realitzades), “Denegació d´aptitud” (si no s´han realitzat les mesures cautelars). APTE PER A SER DESTINAT COM A HABITATGE.

6.-I quines obligacions tenim els propietaris quan rebem l´informe de l´ITE?

 •  L´informe te una VIGÈNCIA DE 4 MESOS DESDE LA DATA DE LA SEVA EMISSIÓ. CAL PRESENTAR-LO A L´ADMINISTRACIÓ ABANS D´AQUEST TERMINI (CADUCITAT). Això és una novetat ja que abans no fixava data de caducitat.
 • REALITZAR LES MESURES  CAUTELARS EN CAS QUE  figurin a l´informe.
 • SI HI HA DEFICIÈNCIES: APROVAR UN PLÀ DE REHABILITACIÓ EN EL TERMINI MÀXIM DE 1 ANY. APROVAR FONS DE RESERVA. PERMET FER OBRES DE REHABILITACIÓ PER FASES. (deficiències greus o molt greus tenen un termini màxim de 6 mesos).
 • Lliurar a les administracions (Agencia Catalana de l´Habitatge/Ajuntaments) la documentació al respecte de l´aprovació del pla de rehabilitació.

7.-Suposo que si no tenim l’Informe Tècnic de l´Edifici en el termini que fixa el Decret ens exposem a ser sancionats?

Doncs sí. El Decret diu que es podran realitzar inspeccions aleatòries (Generalitat de Catalunya i/o administracions locals)   i fixar multes coercitives i sancions. No tenir l´ITE quan aquest sigui exigible suposa una infracció greu (segons la Llei pel Dret a l´Habitatge (18/2007). I aquesta llei quantifica aquest tipus d´infraccions amb multes de fins a 90.000.-euros.

8.-I quina vigència té el certificat d’aptitud?

 • Sense deficiències o deficiències lleus: 10 ANYS.
 • Deficiències greus o molt greus, amb mesures cautelars realitzades: 3 ANYS.
 • Deficiències importants: vigència condicionada al fet que cada 2 anys es realitzi una verificació tècnica per evitar que passin a ser greus o molt greus (llevat del supòsit que s´hagin fet les obres).

Això suposa  FER UN SEGUIMENT QUE FINS ARA NO ES REALITZAVA.

9.-Quins són els terminis ineludibles, més inmediats,per saber si estem obligats a encarregar l´ITE?

Plurifamiliars d´abans del 1951:  ja l’haurien de tenir

Plurifamiliars  entre 1951 i 1960:  fins 31 desembre de 2015

Plurifamiliars entre 1960 i 1971: fins 31 de desembre de 2016.

A partir del 1971: quan compleixin 45 anys d´antiguitat.

UNIFAMILIARS  anteriors a 1900:  fins 31 de desembre de 2016.

En cas d´unifamiliars que tinguin la cèdula d´habitabilitat vigent no tenen l’obligatorietat  de presentar l´informe fins que els caduqui la cèdula.

10.- Aquest Decret també ens parla del Llibre de l´Edifici

Si, i per a edificis que no el tinguin el Decret fixa la data de lliurament de l´ITE com a data d’obligatorietat per formalitzar-lo.

Si féssim un símil el Llibre de l´edifici és a l´edifici el que el nostre historial mèdic és a cadascú de nosaltres.

El Llibre de l´edifici és un històric de totes les actuacions realitzades a l´edifici des de que es va construir fins a la data actual.

11.-Quin arxiu de documents ha de tenir el Llibre de l´edifici?

ARXIU DE DOCUMENTS

 • Certificats finals d´obra de totes les obres realitzades a l´edifici.
 • Dades de tots els intervinents a la construcció (promotor, constructor, arquitecte, industrials, etc).
 • Còpia de l´assegurança desenal.
 • Joc de plànols actualitzats a final d´obra.
 • Informe d´inspecció tècnica  obligatòria (IITE) sobre l´ITE.
 • Document registrat de lliurament a l´Administració de l´ITE.
 • Comunicat a l´ens local, en cas de situació de risc per a les persones.
 • El programa de rehabilitació (acord de la Junta aprovant el programa, finançament i terminis d’execució).
 • Certificats d´eficiència energètica, quan se´n disposi.

-INSTRUCCIONS D´ÚS I MANTENIMENT.

-REGISTRE D´INCIDÈNCIES (han de fer-se dins del termini d´un mes després d´haver-se produït o executat les obres de reparació o manteniment).

12.-Hi ha alguna convocatòria oberta per ajuts a la rehabilitació?

Si, però només per a edificis construïts abans de l´any 1981 + 70% superfície destinada a habitatge i un mínim del 70% de residencia habitual i permanent + informe d’avaluació de l´edifici (ite + accessibilitat+ energètic).

35% del pressupost, arriba al 50% en cas d´accessibilitat.

 

Si t'ha agradat, comparteix-lo
Administrador Finques Saura
davidsaura@finquesaura.com
No hi ha comentaris

Deixa un comentari

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per a que vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, Faci click a l'enllac per a més informació. r

ACEPTAR